لیست محصولات این تولید کننده دنای

دستگاه گیرنده دیجیتال تلویزیون، (به انگلیسی: STB: set top box) یا اس تی بی دستگاهی است که به یک تلویزیون و از طرفی به یک منبع خارجی سیگنال متصل شده و سیگنال ها را به حالتی تبدیل می کند که از تلویزیون و دیگر دستگاه های نمایشی قابلیت پخش شدن دیجیتال پیدا می کند.