نماد اعتماد الکترونیکی

کاتالوگ

موجود بودن
توان خروجی
پشتیبانی از دیسک Blu-Ray
ورودی فیبر نوری صدا
رادیو

سینمای خانگی DVD 2 محصول وجود دارد