نماد اعتماد الکترونیکی

کاتالوگ

موجود بودن
سازنده

گیرنده دیجیتال DVB-T یک محصول وجود دارد.