نماد اعتماد الکترونیکی

کاتالوگ

موجود بودن
رتبه انرژی
گنجایش کل به فوت
تعداد طبقات فریزر

یخچال و فریزر 11 محصول وجود دارد